UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland småbolagen på Introduce.se

13:27 / 30 november 2015 Article

introduce.se aktieanalys insiderVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I 2E Group har Krister Bergström (VD Showtic) köpt 8000 aktier och äger därefter 15 000 st.

I Addtech har följande insynspersoner genomfört transaktioner under vår mätperiod (totalt innehav efter transaktionern i parantes):

-Johan Dysberg (affärsområdeschef Industrial Process) + 24 000 aktier (24 000 st)
-Håkan Franzén (dir. Addtech AB & affärsområdeschef Industrial Solutions) -26 198 aktier (137 004 st)
-Daniel Prelevic (controller Industrial Process) -2 000 aktier (10 300 st)
-Stefan Nilsson (controller Energy) -5 000 aktier (36 000 st)

Africa Oils VD  Keith C. Hill har sålt 200 000 aktier under vår mätperiod, med ett återstående innehav om 1 023 341 aktier. Dessutom har James Phillips (VP Business Development) sålt totalt 66 638 aktier och äger därefter 116 800 st.

I CellaVision har CFO Magnus Blixt gått in i aktien och köpt 4 000 st under vår mätperiod. 

I Clavister har följande insynspersoner utfört transaktioner under vår mätperiod (återstående innehav i parantes):
-John Vestberg (CTO) +33 250 st (35 250 st)
-Niklas Wall (VP Engineering) netto +11 741 st (11 741 st)
-James Byström (VP Sales) netto -12 200 aktier (40 422 st)
-Andreas Åsander (PM Enterprise Products) +/- 9600 st (137 st).
 
I DistIT har storägaren Anders Bladh köpt totalt 31 000 aktier vid två olika tillfällen under mätperioden. Han äger därefter totalt 1 575 000 aktier vilket inkluderar eget, närstående och närstående bolags innehav.

I Elos Medtech har storägaren Lars Runmarker ökat på innehavet med totalt 6 690 aktier. Han äger därefter 174 770 st,

eWorks styrelseledamot Claes Ruthberg har sålt totalt 4 103 aktier under tre olika tillfällen, och äger 420 897 st efter transaktionerna.

Lagercrantz vice VD, Magnus Söderlind, har sålt 46 221 aktier, och äger därefter 237 954 st. Dessutom har styrelseledamot Lennart Sjölund sålt 10 000 st (144 000 st).

I Nolato har styrelseledamot Henrik Jorlén sålt 10 000 aktier och äger därefter 37 950 st.

Probis styrelseledamot Jonny Olsson har gått in i bolaget och köpt 1 000 aktier.

SinterCasts finanschef Daphner Uhmeier har köpt totalt 750 aktier under vår mätperiod och äger därefter 5 000 st.

I Sportamore har VD Johan Ryding köpt 1 000 aktier och äger därefter 14 733 st.

I TagMaster har styrelseledamot Magnus Jonsson köpt 104 020 aktier. Han äger därefter 669 121 st.