UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Maxkompetens - Inbjudan till teckning av aktier inför listning på Nasdaq First North

08:00 / 2 november 2015 Article

INVESTERA I ETT SNABBVÄXANDE & LÖNSAMT FÖRETAG INOM BEMANNING & REKRYTERING

Maxkompetens 

Maxkompetens Sverige AB (PUBL) genomför nu en nyemission inför förestående listning på Nasdaq First North

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Maxkompetens är ett snabbväxande och lönsamt företag med en hög förväntad framtida tillväxt

 • Förväntad genomsnittlig årlig organisk tillväxt överstigande 12% över en konjunkturcykel
 • Den genomsnittliga EBITDA-marginalen (före eventuell goodwillavskrivning) ska uppgå till 8% över en konjunkturcykel
 • Utdelning om minst 50% av resultat efter skatt
 • Erfaret management – Maxkompetens ledning har uppvisat stor skicklighet avseende driften av bolaget och har lång erfarenhet av branschen
 • Bevisad affärsmodell – god lönsamhet under hög tillväxt
 • Fragmenterad marknad skapar stor potential för fler framgångsrika förvärv
Inbjudan att förvärva aktier i Maxkompetens Sverige AB (publ) inför förestående listning på Nasdaq First North
 • Teckningsperiod: 2 – 13 november 2015
 • Första handelsdag: 23 november 2015
 • Pris per aktie: 7,50 kr
 • Minsta teckning 700 aktier
 • Emissionsvolym: 20 MSEK

 

 

Informationsmemorandum och teckningssedel kan erhållas via Remium Nordic AB, klicka på länken här:

Information kan även erhållas från Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, telefon 08- 454 32 70 eller via www.nordnet.se eller www.maxkompetens.se