UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Maxkompetens - Lunchpresentation 10/11

16:55 / 30 oktober 2015 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

Maxkompetens 

Maxkompetens

Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på nio orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 600 jobb och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag.

Bolaget genomför nu en nyemission i samband med förestående listning på Nasdaq First North. Erbjudandet kommer att bredda Maxkompetens aktieägarekrets och ge Maxkompetens möjlighet att använda kapitalmarknaden för att anskaffa förvärvskapital alternativt använda bolagets aktier som betalningsmedel vid förvärv. Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas i samband med ytterligare förvärv. Teckningsperiod är 2 november – 13 november 2015.

 

Informationsmemorandum och teckningssedel kan erhållas via Remium Nordic AB, klicka här

 Bolaget kommer under teckningsperioden hålla följande investerarpresentation i Stockholm.

  • VD Ronny Siggelin
  • Tisdagen 10 november 2015
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan för respektive presentationsdatum. Vid frågor kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.