UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Maxkompetens

10:29 / 9 november 2015 Article

Vi välkomnar idag Maxkompetens som nytt bevakat bolag på Introduce.

Maxkompetens introduce.se aktieanalys

Maxkompetens grundades 2003 med affärsidén att bedriva rekrytering och bemanning riktad mot i första hand studenter. Bolaget har sedan dess utvecklats till en leverantör av bemannings- och rekryteringstjänster med lokalt fokus inriktad mot industri, IT och teknik samt skolhälsan. Bolaget tillsätter över 1 600 jobb årligen och har dagligen cirka 400 konsulter ute på uppdrag från sina nio lokalkontor främst i södra Sverige.

Maxkompetens har varit lönsamt sedan grundandet 2003. Även om organisk tillväxt varit den huvudsakliga drivaren av bolagets intäkter har två strategiska förvärv genomförts sedan 2014, vilka har påverkat bolaget positivt.

Maxkompetens har som målsättning att uppvisa en genomsnittlig årlig organisk tillväxt överstigande 12% över en konjunkturcykel med en genomsnittlig EBITDA-marginal om 8%. Vidare har bolaget ett mål om att ge aktieägarna en utdelning om minst 50% av resultatet efter skatt.

Bolaget genomför nu en nyemission i samband med förestående listning på Nasdaq First North. Erbjudandet kommer att bredda Maxkompetens aktieägarekrets och ge Maxkompetens möjlighet att använda kapitalmarknaden för att anskaffa förvärvskapital alternativt använda bolagets aktier som betalningsmedel vid förvärv. Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas i samband med ytterligare förvärv. Teckningsperiod är 2 november – 13 november 2015.

Informationsmemorandum och teckningssedel kan erhållas via Remium Nordic AB, klicka här.

Information kan även erhållas från Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, telefon 08- 454 32 70 eller via www.nordnet.se eller www.maxkompetens

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet och bakgrund. 

Se intervjun med VD Ronny Siggelin som kortfattat sammanfattar bolaget och berättar om den förestående listningen på First North.

Tisdagen den 10 november, kl. 12.00-13.00, håller bolaget en investerarpresentation hos Remium (Sthlm), för anmälan klicka här.

Vi återkommer med vår inledande analys efter bolagets delårsrapport för Q2 i bolagets brutna räkenskapsår 2015/16.

Lägg till bevakning på artiklar om Maxkompetens via vår prenumerationstjänst.