UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - 2E, MODI, RAIL & VITR

16:54 / 4 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

2E GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 149,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 16,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,4 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Motion DisplayRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 4,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,9 MSEK.

RailcareRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 99,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22,6%.

VitrolifeRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 156,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 38,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 34,8%.