UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Allenex & RusForest

15:40 / 26 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllenexRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 34,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 6% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12%.

RusForestRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 44,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 62% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,4%.