UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - AMAST, OPUS & SHEL

13:48 / 19 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AmastenRemiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 42,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 21,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 24,8 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 58%.    Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 15,5 MSEK.

Opus GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 387,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till 35,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.

Shelton PetroleumRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 17,0 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 41,8% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,7 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.