UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - BAYN, CONS & STEF

16:38 / 20 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Bayn EuropeRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,7 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,6 MSEK.

ConsiliumNettoomsättningen under Q3 förväntas uppgå till 347,7 MSEK, vilket är kommunicerat av bolaget sedan tidigare. Remiums analytiker förväntar sig att rörelseresultatet uppgår till 36,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%. 

StendörrenRemiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 94,6 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 70,9 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 75%. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 40,6 MSEK.