UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - CAPE, FINT, GENI & STAR (Q1 15/16)

13:40 / 11 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

CaperioRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 263,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,8%.

FINTRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,5 MSEK.

GenericRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 26,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

StarbreezeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 (2015/16) en nettoomsättning om 54,2 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,2 MSEK.