UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - CellaVision & MediRox

15:42 / 6 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. 

CellaVisionRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 70,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 50% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 33%.

MediRox: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 7,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,2%.