UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ITAB, MIND, MSC & TETY

14:21 / 2 november 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. 

ITAB Shop ConceptRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1434,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om med 40% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 152,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6%.

MindmancerRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 3,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,4 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

MSC GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 10,0 MSEK vilket motsvarar en oförändrad tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

Tethys OilRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 188,1 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 36,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,0%.