UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 2015/16 - Sectra

17:14 / 7 december 2015 Article

prognoser introduce.se aktieanalysUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

SectraRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2015/16 en nettoomsättning om 253,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 38,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15%.