UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - 2E, ELEC, JLT, KENH (Q2), MSON & VITR

16:20 / 5 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 278 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 27,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

Electra Gruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 539,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -22%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%.

Kentima: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 7,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -14%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 229,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 143 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 23%.