UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ADDT (Q3), BIOG, CEVI, MEAB, MSC, NGS, PRIC, PACT

15:20 / 11 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 14/15 en nettoomsättning om 1823,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 153,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,4%.

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 103,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,4%.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 68,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,0%.

Malmbergs ElektriskaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 187,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,6%.

MSC KonsultRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 14,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

NGS GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 126,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,6%.

PricerRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 161 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,0%.

ProactRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 751,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.