UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ALNX, BWL, CAT, CBTT, CONS, DIOS & ELOS

15:26 / 18 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 33 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12%.

BringwellRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 102,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -3,6%.

Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 432 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

Christian Berner Tech Trade: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 106,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5%.

Consilium: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 380,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 33%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en hyresintäkt om 319,4 MSEK vilket motsvarar en ökning om -1,7%. Driftnetto förväntas uppgå till 178,4 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 55,9%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 104,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13%.