UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - AMAST, EURO, MCNH, PAR, RAIL

16:09 / 25 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Amasten: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 35,9 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 18,3 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 51%.

EuroconRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 54,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,6%.

Medica Clinical Nord: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 27,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 45%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,6%.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 94,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 51,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,7%.

Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 86,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 56%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18%.