UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Formpipe & Tethys Oil

14:43 / 9 februari 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Formpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 95,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 310 MSEK vilket motsvarar en sekventiell tillväxt om 5%. Rörelseresultatet, inklusive engångskostnader, förväntas uppgå till 82 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 26%