UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler ifrån småbolagens insynspersoner

11:23 / 23 mars 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma. 

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Mikael Solfors, 2E Groups exekutiv producent, har ökat till 63 724 aktier genom att köpa 3 500 st.

Aqeris styrelseledamot Jan Israelsson har sålt 17 700 aktier och äger efter det 449 755 st.

Två insiders har köpt i Bredband2. Örjan Berglund har ökat till 100 000 000 aktier genom att köpa 500 000 st. Samtidigt som Anders Sandberg ökat till 7 800 000 st genom att köpa 3 000 000 st.

Hans Johansson, insider i Boule Diagnostics, har sålt 500 aktier. Efter försäljningen äger han 8 307 st.

Cassandra Oils styrelseledamot Björn Hedberg har ökat till 150 000 aktier genom att köpa 50 000 st. Bolagets PR-person Carolina Carlsson fortsätter att öka. Hon äger 18 312 aktier genom att köpa 1 200 st.

Jonas Mårtensson, ledamot för DistIT, har sålt 135 000 aktier och äger efter det 200 092 st.

Fortnox Marcus Thomasson, VD för Nox Finans, fortsätter att öka sitt innehav. Han har köpt 50 004 aktier och tar därmed sitt innehav till 1 403 001 st.

Kentimas insider Anne Jeppsson har köpt 14 000 aktier. Hennes innehav uppgår efter det till 75 500 st.

MedCaps CFO Hugo Petit fortsätter att öka sitt innehav. Det uppgår nu till 46 000 aktier efter ett köp om 10 000 st. 

Vitecs insider Kjell Hedström har minskat sitt innehav till 34 000 aktier genom att sälja 1 000 st.

PartnerTechs styrelseordförande Bengt Engström har sålt 9 000 aktier. Han äger efter försäljningen 21 350 st.

Insiderförsäljningarna i Railcare fortsätter. Insynspersonen Håkan Petterson minskar till 47 127 aktier genom att sälja 12 069 st. Även styrelseledamoten Tomas Säterberg minskar, han har sålt 1 500 aktier och äger efter det 2 141 st. Samtidigt har närstående till Tomas också sålt. Personen äger 50 359 aktier efter en försäljning av 5 000 st.

Två insiders har köpt i SinterCast. Jason Singer har ökat till 1 512 aktier genom att köpa 1 012 st, och Carina Andersson har köpt 1 000 aktier, och äger lika många.

Styrelseledamot Christer Palm har ökat i Smarteq, han äger 1 871 666 aktier efter att i omgångarna totalt köpt 830 000 st.

Sportamores finanschef, Petter Bild har ökat till 22 700 aktier genom att köpa 150 aktier.

Vigmeds styrelseledamot Lennart Dreyer har minskat till 150 837 aktier genom att sälja 11 500 st.