UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Positiva signaler och hög aktivitet ifrån småbolagens insiders

11:31 / 9 mars 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.  

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

2E Groups ledamot Bo Wallblom har ökat till 2 212 743 st genom att köpa 560 000 st.

Addtechs insider Stefan Nilsson har minskat sitt innehav till 17 130 st genom att sälja 3 870 st.

Amastens VD David Dahlgren har köpt 15 000 aktier och äger efter transaktionen 102 000 st.

Örjan Berglund har minskat sitt innehav med 500 000 aktier i Bredband2 och hans innehav uppgår efter det till 99 500 000 st. 

Jeanette Bengtsson, insider i CellaVision, har sålt hela sitt innehav om 8 334 aktier.

Consiliums insider Roger Orreteg ökar till 1 500 aktier genom att köpa 1 000 st. 

Stefan Hammar, insider i CTT Systems, minskar till 700 aktier genom att sälja 1 100 st.

Hos DistIT fortsätter styrelsens rådgivare Christina Åqvist att köpa aktier. Hon äger 5 990 st efter ett köp om 1 200 aktier.

Doros styrelseledamot Bo Kastensson har ökat till 335 000 aktier genom att köpa 50 000 st.

Electra Gruppens insider Camilla Fridolf har sålt samtliga sina 5 058 aktier.

eWorks styrelseledamot Claes Ruthberg har minskat sitt innehav till 500 000 aktier genom en försäljning av 9 945 st.

Marucs Thomasson, Fortnox insider och VD för Nox Finans har köpt 26 652 aktier. Hans innehav uppgår efter köpet till 1 352 997 st.

Kevin Knake, insider i HMS Networks, har sålt 200 aktier och äger efter försäljningen 6 266 st.

Hos Kentima har styrelseordförande Jens Kinnander ökat till 20 000 aktier genom att köpa 10 000 st.

Fem insiders har agerat i MedCap:

- Christer Ahlberg, VD för Unimedic, har sålt 178 000 aktier. Innehav efter transaktionen: 75 000 st.
- Anders Hansen, styrelseledamot, har köpt 15 000 aktier. Innehav efter transaktionen: 502 991 st.
- Bengt Julander, styrelseordförande, har köpt 1 000 000 aktier. Innehav efter transaktionen: 27 949 456 st.
- Karl Tobieson, VD, har köpt 500 000 aktier. Innehav efter transaktionen: 6 654 891 st.
- Hugo Petit, CFO, har köpt 7 000 aktier. Innehav efter transaktionen: 36 000 st.

Två insiders har agerat i Midsona. Styrelseledamoten Ralph Muhlrad ökar till 251 000 aktier genom att köpa 51 000 st. Medan insidern Lennart Svensson säljer 4 816 st och äger efter det 10 000 st.

NAXS insider Per Rinder ökar till 10 384 st genom att köpa 1 384 aktier.

Två insiders har sålt aktier i NGS Group. Malin Ernestrand har sålt 3 000 aktier och äger efter det 3 317 st och Elisabeth Möller har minskat till 10 000 aktier genom att sälja 2 094 st.

Peter Stenström, IR-ansvarig för Opus Group har köpt 5 000 aktier och äger efter det lika många.

Två insiderköp har gjorts i PartnerTech. Styrelseledamoten Bengt Engström har köpt 9 000 st och hans innehav uppgår efter köpet till 30 350 st och insidern Magnus Jönsson har ökat till 2 000 aktier efter ett köp av 1 000 st.

Anders Hultmark, styrelseledamot för Proact har ökat till 557 411 aktier genom att köpa 6 968 st.

Railcares styrelseledamot Roger Sjögren har minskat till 80 000 aktier genom att sälja 9 550 st.

Insiderköpen i RusForest fortsätter. Anton Bogdanov har köpt 38 161 st och äger efter det 310 000 aktier.

I Seamless har VD Peter Fredell minskat till 4 446 874 aktier genom att sälja 187 000 st.

Två insiders har sålt aktier i SJR. VD Per Ogunro säljer 45 690 st, vilket tar hans innehav till 1 264 038 st och Ellinor Lindmark äger 300 aktier efter att ha sålt 350 st.

Sportamores VD Johan Ryding har köpt 50 aktier och äger efter det 1 121 219 st.

Stendörrens styrelseledamot Mikael Andersson fortsätter sälja aktier. Hans innehav är nu 10 703 822 aktier genom en försäljning om 600 000 st.

Malte Edenius, styrelseledamot för Studsviks dotterbolag, har ökat till 240 000 aktier genom att köpa 2 100 st.