UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Venue Retail Group

16:37 / 25 mars 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Venue Retail GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 266 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,4%.