UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Kommande utdelningar bland småbolagen - v.18

09:50 / 27 april 2015 Article

Inför stundande utdelningssäsong listar vi veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar den första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Direktavkastningen är baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (24 apr 2015).

Bolag X-datum* Utdelning SEK/aktie Dir.avkastning (%)**
SJR 2015-04-28 6,20 5,7
 Elos 2015-04-28 2,00+1,00 (extrautd.) 2,8
       
Electra Gruppen 2015-04-29 5,25 5,8
Midsona 2015-04-29 1,10 3,1
Elanders 2015-04-29 1,10 2,2
HMS Networks 2015-04-29 2,50 1,1
       
Nolato 2015-04-30 8,50 4,0
Eurocon  2015-04-30 0,15  4,0
NGS Group 2015-04-30 5,60 3,6
Christian Berner Tech Trade 2015-04-30 0,25 2,5
Global Health Partner 2015-04-30 0,13 2,1