UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ANOD, BRE2, CCOR, ELAN & ELEC

14:29 / 27 april 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 439,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 33,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,6%.

Bredband2Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 85,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

Concordia MaritimeRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 154,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,6 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 17,2%.

ElandersRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 965 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 53,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%.

Electra GruppenRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 384,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2%.