UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BWL, DIST, EWRK, TRI, UFLX

18:11 / 21 april 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 99,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 33%. I fjolårets siffror ingick dock det nu avyttrade NaturaMed-Pharma. Rörelseresultatet förväntas bli svagt negativt och uppgå till -0,7 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 348,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,0%.

eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1377,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,1%.

Tribona: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 92,4 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 75,3 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 81,5%

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 273,0 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 3,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,4%.