UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CBTT, NGS, NOLA, SINT & SVIK

15:35 / 28 april 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

 

Christian Berner Tech TradeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 94,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 2,6%.

NGS GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 125,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,4 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,5%.

NolatoRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1089 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 114,3 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 10,5%.

SinterCastRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 16,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29%.

StudsvikRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 219,1 MSEK vilket motsvarar en liten negativ tillväxt om -0,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,8 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 3,5%.