UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - DIOS, FNOX, HMS, MSAB, MYFC

16:04 / 23 april 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Diös:  Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 319,8 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 174,7 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 54,6%.

Fortnox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 27,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 17,9%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 167,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,5 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 18,8%.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 40,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,4%.

myFC: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 0,4 MSEK. Försäljningen av bolagets nya produkt myFC JAQ väntas lanseras under hösten och påverka försäljningen under Q4 och framåt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,6 MSEK, vilket ger en negativ rörelsemarginal.