UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - DORO, ELOS & POOLIA

15:01 / 24 april 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 330 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 41,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,9 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 99,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,1%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 182,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,0%.