UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - EOLU (Q2), EURO, GHP, MCNH, MSON & VITR

14:33 / 27 april 2015 Article

Prognoser aktier

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Eolus VindRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 363,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 67,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,2%.

EuroconRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 49,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3%.

GHPRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 205,9 MSEK vilket motsvarar en liten negativ tillväxt om -1,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,6%.

Medica NordRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 31,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,6%.

MidsonaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 256,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,3%.

VitrolifeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 149,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,8%.