UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - FPAR, FPIP, IVSO, MEAB & MROX

13:34 / 22 april 2015 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognoser aktier

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 265,3 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 166,6 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 62,8%.

FormpipeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 88,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,1 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,0%.

INVISIO CommunicationsRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 54,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,9 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 18,3%.

Malmbergs ElektriskaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 162,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,6 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 12,6%.

MediroxRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 9,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,4 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 26,6%.