UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - PART, PRIC, PACT, PROB, TAGM & VBG

13:53 / 22 april 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PartnerTechRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 624,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,4 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 1,8%.

PricerRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 122,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 1,5%.

ProactRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 607 MSEK vilket motsvarar en liten tillväxt om 2,5% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,6 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 3,7%.

ProbiRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 45,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 71,0% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,5 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 27,7%.

TagMasterRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 16,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,5%.

VBG GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 317,5 MSEK vilket motsvarar en liten tillväxt om 0,3% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,8 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 11,0%.