UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Kommande bolagspresentationer hos Remium

10:09 / 5 maj 2015 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

REMIUM
KUNGSGATAN 12-14, 4tr
STOCKHOLM

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta oss på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till event@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.

remium_anmälan

_______________________________________________________________________________

FRUKOSTPRESENTATION, ONSDAG 6 MAJ, 08:00 - 09:00

TETHYS OIL - MAGNUS NORDIN, VD 
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.
_______________________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, ONSDAG 6 MAJ, 12:00 - 13:00

TAGMASTER - JONAS SVENSSON, VD 
TagMaster är ett globalt svenskt teknikbolag förknippat med produkter för mycket krävande miljöer. Representationskontor i Seattle USA, Kuala Lumpur Malaysia samt i Kina och ett världsomspännande nätverk av partners och distributörer.

_______________________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, TORSDAG 7 MAJ, 12:00 - 13:00 

2E GROUP - HÉLÈNE GUSTAVII, VD
Med över 1,8 miljoner gäster per år är 2E Group är en av Skandinaviens ledande underhållningskoncerner med ett brett erbjudande riktat till såväl privatpersoner som företag. Verksamhetens största affärsområde är Live Entertainment som omfattar produktion av teater, musikal, show, konsert, förmedlar artistbokningar och tillhandahåller specialbeställd underhållning. E-handel är ett annat affärsområde där 2E Group genom det helägda dotterbolaget Showtic bedriver e-handel inom show, musikal, teater och konsert. Gruppens tredje affärsområde Möten planerar, utvecklar och genomför företagsevent.
_______________________________________________________________________________

BTS Group aktieanalys introduce.seAFTERNOON TEA, TORSDAG 7 MAJ, 14:00 - 15:00 

BTS GROUP - HENRIK EKELUNDVD
BTS är världsledande inom området skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning, BTS levererar lösningar som stöder uppdragsgivarnas förändrings- och förbättringsprocesser med målet att öka effektiviteten, accelerera förändring och förbättra affärsresultat. BTS adderar
värde främst inom tre områden: Strategisk utveckling & Affärsmannaskap, Ledarskap och Chefskap, samt Försäljning.
_______________________________________________________________________________

LUNCHPRESENTATION, FREDAG 8 MAJ, 12:00 - 13:00

SEAMLESS - PETER FREDELL, VD
Seamless är ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Företaget har tre huvudsakliga produktområden, betalning med mobil i butik och online samt överföring av pengar mellan mobiler kallat SEQR, Seamless transaktionsväxel för mobiloperatörer, samt Seamless egna distributionsled av elektroniska produkter.
_______________________________________________________________________________

NP3 Fastigheter aktieanalys introduce.seLUNCHPRESENTATION, MÅNDAG 11 MAJ, 12:00 - 13:00

NP3 FASTIGHETER - ANDREAS NELVIG, VD
NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Totalt uthyrningsbar yta uppgår till cirka 490 000 kvm fördelat på 127 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 3,4 miljarder kronor.
_______________________________________________________________________________

remium_anmälan

Varmt välkomna!