UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Kommande utdelningar bland småbolagen - v.19

13:17 / 4 maj 2015 Article

Inför stundande utdelningssäsong listar vi veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar den första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Direktavkastningen är baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (30 april 2015).

Bolag X-datum* Utdelning SEK/aktie Dir.avkastning (%)**
ITAB Shop Concept 2015-05-05 2,50 1,3
 
     
2E Group 2015-05-06 2,20 8,2
Proact 2015-05-06 1,70 1,5
Vitrolife 2015-05-06 1,50 1,0
       
Addnode Group 2015-05-07 2,25 4,2
JLT Mobile Computers 2015-05-07 0,07 2,9
Micro Systemation 2015-05-07 1,00 2,0
CellaVision 2015-05-07 1,00 1,9
Vitec 2015-05-07 3,35 1,6
       
Hifab 2015-05-08 0,40 5,8
BioGaia 2015-05-08 3,46+1,54 (extrautd.) 2,2