UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Kommande utdelningar bland småbolagen - v.20

10:01 / 11 maj 2015 Article

Inför stundande utdelningssäsong listar vi veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar den första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Direktavkastningen är baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (8 maj 2015).

Bolag X-datum* Utdelning SEK/aktie Dir.avkastning (%)**
Boule Diagnostics 2015-05-13 0,60 0,6
       
Tethys Oil 2015-05-15 1,00+2,00 kr (extrautd) 4,4
CTT Systems 2015-05-15 0,40 1,0