UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ökad aktivitet och mer positiva signaler ifrån småbolagens insiders

11:10 / 4 maj 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.  

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Vänligen notera att Finansinspektionens system för insynsdata ligger nere sedan 2015-03-18. Vi kan därför ej visa transaktioner för bolag på Large, Mid- & Small Cap på hemsidan. Du hittar datan på Finansinspektions hemsida här

Insiderköpen i Bredband2 fortsätter, insynspersonen Robert Burén ökar till 700 000 aktier genom att köpa 250 000 st.

DistITs ledamot Christina Åqvist fortsätter öka sitt innehav, nu senast till 7 200 aktier genom att köpa 1 210 st.

PartnerTechs insynsperson Per Ingemansson har ökat till 10 000 aktier genom att köpa 4 173 st.

Yvonne Mårtensson, styrelseledamot i Elos, har köpt 1 000 aktier och äger lika många. 

Unimedics VD, insynsperson i MedCap, Christer Ahlberg ökar till 140 000 aktier genom att köpa 65 000 st.

Nexam Chemicals styrelseledamot Cecilia Jinert Johansson har ökat till 17 000 aktier genom att köpa 10 000 st.

RusForest CFO Gustav Wetterling ökar till 69 900 aktier genom att köpa 2 900 st.

Insynspersoner fortsätter öka i TagMaster. Erik Eskång köper 10 000 aktier och äger efter köpet lika många.