UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - 2E, ARISE, CEVI, SMAQ & TETY

15:55 / 4 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

2E GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 224 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 81,9 MSEK vilket motsvarar en marginell nedgång jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 55,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 59,9%.

CellaVisionRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 54,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22%.

SmarteqRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 24,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,3%.

Tethys OilRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 228,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 65,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,8%.