UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ADDT (Q4), ATEL, CTT, NFO & VIG

15:13 / 12 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1 823 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 146,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8%.

AllTeleRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 203 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -9,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.

CTT SystemsRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 47,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,5%.

NFO DrivesRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 8,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 36%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,8%.

VigmedRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1 MSEKRörelseresultatet förväntas uppgå till -8,9 MSEK.