UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ALNX, AMAST, GREAT, SHEL & SWOL

14:13 / 19 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllenexRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 33,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12%.

AmastenRemiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 37,9 MSEK. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 6,4 MSEK..

Greater ThanRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 4,4 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,2 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Shelton PetroleumRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 17,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 45,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17,1%.

Swedol: Nettoomsättningen är sedan tidigare känd och förväntas under Q1 uppgå till 336,1 MSEKRörelseresultatet förväntas uppgå till 6,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.