UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Clavister & Opus Group

14:51 / 20 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ClavisterRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 16,4 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -11,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Opus GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 399 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 34%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.