UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CONS, INXL & SJR

13:33 / 18 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ConsiliumRemiums analytiker förväntar sig under Q1 att rörelseresultatet uppgår till 25,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7%. Nettoomsättningen för perioden är sedan tidigare känd och förväntas uppgå till 366 MSEK.

InXLRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 22,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 14,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,1%.

SJRRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 86,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6%.