UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - JLT, SEAM & VIT

15:10 / 5 maj 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

JLT Mobile ComputersRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 21,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6%.

SeamlessRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 54,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 34%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -23,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

VitecRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 137,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 35,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,7%.