UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hög aktivitet hos småbolagens insynspersoner

14:22 / 29 juni 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.


I Arcam har VD Magnus René köpt 2500 aktier och äger därefter 68 212 aktier. CFO Johan Brandt har köpt 1 250 aktier privat men även sålt 2 000 aktier via bolag. Vidare har CBO Nigel Bunt och COO Lars Jonsson  köpt 793 resp. 1 500 aktier.

Hos BioGaia har följande insynspersoner utfört transaktioner:

- Vice VD och försäljningschef Urban Strindlöv har sålt totalt 7 650 aktier och äger därefter totalt 2 350 st.
- Bo Möllstam har sålt 2000 aktier och äger därefter 47 000 st.

I East Capital Explorer har Kestutis Sasnauskas och Karine Hirn via gemensamt bolag köpt 7 000 aktier och äger efter den senaste transaktionen 614 068 aktier.

Eworks storägare Öresund, med Mats Qviberg i spetsen, har köpt 3 010 aktier och äger därefter 1 703 483 aktier.

FINTs styrelseledamot Johan Rutgersson har köpt 200 000 aktier.

I G5 Entertainment har finanschefen Stefan Wikstrand köpt 1 000 aktier.

Greater Thans styrelseorförande Sten Forseke har totalt köpt 62 904 aktier under mätperioden och äger därefter totalt 3 542 769 aktier. Även VD Liselott Johansson har fortsatt att köpa aktier, 1 100 st under denna mätperiod med ett totalt innehav därefter på 62 604 st.

Hansa Medicals styrelseledamot Hans Schikan har köpt 10 000 aktier.

I Medcap har följande insynspersoner köpt aktier;  Mats Thorén (30 174 st), Hugo Petit (14 000 st) samt John Frellsen (25 000 st).

I MSC Konsult har styrelseledamot Björn Lagerholm via bolag ökat på innehavet från 0,9 miljoner till 1,2 miljoner aktier och äger därefter 14,5 % av kapitalet i MSC. Storägaren Lars Svensson har även via bolag ökat på innehavet med 258 084 aktier. Säljare i transaktionerna är bolagets tf VD och tillika styrelseordförande Muazzam Choudhury.

Opus Groups styrelseledamöter Anders Lönnqvist (via bolag) och Heléne Mellquist har köpt 51 561 resp. 10 000 aktier.

I och med Scanfils budPartnertech har aktier sålts av följande insynspersoner:

- VD Leif Thorwaldsson med 65 000 aktier.
- Sälj- och marknadschef Jan Johansson med 10 500 aktier.
- Verksamhetschef för Electronics, Stefan Hansson-Mutas, med 5 000 aktier.
- Verksamhetschef för Systemintegration, Olof Björk, med 24 000 aktier. 
- Verksamhetschef för Metal Precision, Martin Valfridsson, med 2 000 aktier.
- Controller Magnus Jönsson med 2 000 aktier.
- Styrelsesuppleant Per Ingemarsson med 10 000 aktier.

I Pricer har styrelseledamot Bo Kastensson via bolag köpt totalt 100 000 aktier och äger därefter 300 000 aktier. Bo Kastenssons maka har även köpt 4 000 aktier. Dessutom har styrelseledamot Christina Åqvist köpt 12 000 aktier. 

Robert Brännström, styrelseledamot i Railcare, har sålt 3 442 aktier och äger därefter totalt 20 000 aktier.

Sectras styrelseledamot Carl-Erik Ridderstråle har totalt köpt 15 836 aktier under mätperioden och äger därefter totalt 95 094 aktier, 

I SinterCast har VD Steve Dawson köpt 950 aktier och äger 30 700 aktier efter transaktionen.

Nordstjernans förvärv i Swedol från familjen Zetterberg innebär att bolaget Zelda AB säljer  29,9 % av Swedol och behåller därefter 21,5 %.  

I Tagmaster har insynspersonen Jesús Andrade köpt 7 700 aktier.   

Tethys Oils Fredrik Robelius, verksam i bolaget som Petroleum Engineer, har köpt 43 000 aktier.