UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insynspersoner ökar aktiviteten med blandade signaler

10:51 / 15 juni 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.  

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Flera insynspersoner har ökat sina innehav i Amasten:

- VD David Dahlgren har ökat till 137 000 aktier genom att köpa 35 000 st
- Redovisningsansvarig Per Jönsson ökar till 70 000 genom att förvärva 35 000 aktier
- Förvaltningschefen Olof Johnson har ökat till 150 000 st genom att köpa 60 000 st

Aqeris styrelseledamot Jan Israelsson har minskat till 433 094 aktier genom att sälja 16 700 st.

Två insynspersoner har köpt aktier i Atrium Ljungberg. Helena Martini har köpt 100 st och äger lika många medan Annica Ånäs ökat till 1 100 st genom att köpa 100 st.

Hos Bayn har VD Lucy Dahlgren ökat sitt innehav till 723 372 aktier genom att köpa 12 025 st, och styrelseordförande Peer Werme har köpt 9 300 st och därmed ökat sitt innehav till 839 712 st.

Linda Kjellson, insynsperson hos BioGaia har minskat till 1 000 aktier genom att sälja 1 500 st. 

Lena Krauss, insynsperson hos East Capital Explorer ökar sitt innehav till 1 530 aktier genom att köpa 480 st.

Greater Thans VD Liselott Johansson har ökat till 61 504 aktier genom att förvärva 2 880 st.

Hos Hansa Medical har, styrelsemedlemmar, ledning samt medarbetare förvärvat aktier och optioner. Länk till Hansa Medicals pressmedelande. 

- VD Göran Arvidson ökar till 33 000 aktier genom att köpa 30 000 st
- Styrelseordförande Birgit Stattin Norinder ökar till 29 205 aktier genom att förvärva 6 000 st.
- Styrelseledamot Per-Olof Wallström ökar till 23 000 aktier genom att köpa 6 000 st.

Flera insynspersoner har köpt aktier i ITAB Shop Concept:

- Madeleine Andersson har köpt 100 aktier och äger lika många
- Andreas Gustafsson har ökat till 900 genom att köpa 500 st
- Marie Mouchard har ökat till 200 genom att köpa 100 st
- VD Ulf Rostedt har köpt 100 st till barn samt 100 st till närstående

Marit Fagervold, insynsperson hos Proact, har minskat sitt innehav till 139 179 st genom att sälja 1 127 aktier. 

Håkan Pettersson, insynsperson i Railcare fortsätter att minska sitt innehav. Efter en försäljning av 6 435 aktier äger han 33 565 aktier.

Sectras styrelseledamot Jakob Svärdström har ökat till 2 858 aktier genom att köpa 1 300 st.

Rebecca Dellborg (inkl familj), ledningsperson för SJR, har ökat till 200 aktier genom att köpa 200 st.

Jörgen Hager, insynsperson för Vigmed ökar till 3 700 aktier genom att köpa 1 000 st.