UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ökad aktivitet hos småbolagens insiders

11:22 / 10 augusti 2015 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.  

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel. 

Bredband2s storägare och insynsperson Anders Lövgren har ökat sitt innehav till 108 500 000 aktier, vilket är 15,48% av kapitalet. Detta gjordes genom att köpa 1 500 000 aktier.

Cassandra Oils VD Per Olsson har köpt 3 000 aktier och ökar därmed till 24 180 aktier.

Ett köp respektive ett sälj ifrån två styrelseledamoter i eWork. Claes Ruthberg har sålt 50 000 aktier och äger efter försäljningen 450 000 st. Samtidigt har Johan Qviberg ökat till 90 850 genom att köpa 20 000 st.

Lagercrantz styrelseledamot Lennart Sjölund har sålt 1 671 aktier och äger efter försäljningen 56 000 st.

MedCaps styrelseledamot Anders Hansen ökar till 517 109 aktier genom att köpa 12 168 aktier.

Via juridisk person har Christer Holmén ökat till 20 000 aktier i Proact genom att köpa 4 000 st.

En av Sectras insynspersoner, Anna Eriksson har ökat till 3 810 aktier genom att köpa 410 st.

Starbreeze producent Almir Listo har ökat till 104 999 aktier och hans innehav uppgår till det samma. 

Jörgen Hager, insynsperson i Vigmed har köpt 1 300 aktier och äger efter det 5 000 st.

Tony Winslöf, Vitrolifes insynsperson har köpt 200 aktier och äger efter det 500 st.