UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - ITAB Shop Concept

11:30 / 8 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1 177 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 95 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.