UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - FastPartner (Q2) & Eolus Vind (Q3)

13:34 / 6 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

FastPartnerRemiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 277,4 MSEK vilket motsvarar en ökning med 21,9% jämfört med föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 196,4 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 70,8%.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 349,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 214,8% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,8%.