UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ARISE, CEVI, LAGR (Q1), MSAB & MSON

17:17 / 16 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 63,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 80,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,3%.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 53,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med -2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22%.

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2015/16 (apr-jun) en nettoomsättning om 765 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 13% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 73,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,6%

MSAB: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 55 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 45,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 23,3%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 232,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 4,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6%.