UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - Atrium Ljungberg & Proact

10:07 / 9 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Atrium LjungbergRemiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 523,5 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 357,5 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 68,3%

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 639,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,9 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 3,9%.