UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - BRE2, SEAM & SINT

13:13 / 28 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Bredband2Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 89 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

Seamless: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 58,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -26,3 MSEK.

SinterCast: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 18,5 MSEK vilket är en ökning med 69,9% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 31,2%.