UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ELAN, GHP & VITR

16:47 / 13 juli 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1 035 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 13,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 57,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6%.

GHP: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 203,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 0,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,6%.

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 166,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 28,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 36,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21,7%.