UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ALNX, CLAV, ELV, RAIL, STAR (Q4 14/15)

17:02 / 26 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllenexRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 34,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12%

ClavisterRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 17,1 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -11,8 MSEK.

Elverket VallentunaRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 92,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6%

Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 83,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,9%

StarbreezeRemiums analytiker förväntar sig under Q4 14/15 en nettoomsättning om 65,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 27%.