UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q2 - ATEL, AMAST, DORO, ELOS, GENI, HIFA

15:41 / 20 augusti 2015 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllTeleRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 201,1 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 8,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%

AmastenRemiums analytiker förväntar sig under Q2 hyresintäkter om 37,9 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 19,1 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 50,5%

DoroRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 425 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 53,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%. 

Elos MedtechRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 139,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 38%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

GenericRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 27,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4%. 

Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 130,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,6%.